Форма за контакти
Свържете се с нас на

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС СОФИЯ
1532 София, НПЗ Запад-Казичане ул. „Видрица"
 № 7
тел.: 0700 19 700; факс: 02/ 903 44 94;

Търговски Отдел
тел.: 02/ 903 44 61;
e-mail: 
expresso@expresso.bg

Оперативен Отдел
тел.: 02/ 903 44 83;
e-mail:
 i.terziev@expresso.bg

 Финансов и счетоводен Отдел
тел.: 02/ 903 44 67;
e-mail: 
b.petrova@expresso.bg